pool.ntp.org


NTP Pool Forums

Discourse forum

forum_description community.ntppool.org

News site

news_description
NTP Pool News | Atom feed | arhiva

Diskusiona lista

Server operatori (i korisnici) koji bi leli da budu više uključeni u projekat mogu se pretplatiti na listu za diskusiju.
Naravno, glavne diskusije o ntp-u bi trebale da se vode na comp.protocols.time.ntp Usenet news grupi (takodje na Google Grupi).
timekeepers | pretplati se | arhiva

Development

Tehničke (u idealnom slučaju, praktične) diskusije o trenutnom razvoju ntp pool koda i GeoDNS odvijaju se na timekeepers-dev listi.
Discourse development forum