pool.ntp.org


Nazad na početnu stranicu

64.81.253.134 / tick.nono.com

Server admin: cunnie
Zone: @ north-america us
This server is scheduled for deletion on June 21, 2007.

Trenutni rezultat: -100.0 (samo serveri sa rezultatom većim od 10 se koriste u pool-u)

History

# 875, CSV dnevnik Ĺ ta grafici pretstavljaju?

Grafikon bodovanja

Nekoliko puta na sat pool sistem proverava vreme sa Vašeg servera i poredi ga sa lokalnim vremenom. Tačke se oduzimaju ako je server nedostupan ili je offset veći od 100ms (mereno od strane sistema za monitoring). Više oduzetih tačaka veći je offset.

Grafik je namenjen kao alat za prikazivanje trenutne situacije. Za više detalja šta je monitoring sistem pronašao možete kliknuti na CSV link.

Offset grafik

Sistem za monitoring radi slično kao SNTP (RFC 2030) klijent, tako da je osetljiv na slučajne latencije između servera i monitoring sistema nego što bi standardni ntpd server trebao da bude.

Monitoring sistem može biti pogrešan od 10ms ili više.

na vrh

Status | Comments and questions to Ask Bjørn Hansenask@develooper.com