pool.ntp.org


Åter till startsidan

168.235.155.228 / ntp1.sysorchestra.com

Zoner: @ ca north-america
This server is scheduled for deletion on March 23, 2017.

Nuvarande poäng: -100.0 (endast servrar med en poäng på minst 10 används i poolen)

History

# 38126, Logg i CSV-format Vad betyder graferna?

Poängkurvan

Ett par gånger i timmen hämtar pool-systemet tiden från din server och jämför med lokal tid. Poängavdrag görs när en server inte är tillgänglig eller när den går mer än 100ms fel (grovt mätt gentemot driftsystemets klocka). För större tidsavvikelse blir poängavdraget större.

När poängen minskar, anger bakgrundsfärgen i övre delen hur omfattande "driftstoppet" är. Färgen varierar från blått (minimal avvikelse) via gult och orange till rött (servern ligger flera sekunder fel eller svarar inte). Beroende på hur diagrammet förändras över tiden kan du inte direkt utifrån färgkoderna tolka vad som har hänt. Det är mer tänkt som ett verktyg för att visa trender. För detaljerad information om vad uppföljningssystemet funnit, kan du klicka på länken för CSV.

Avvikelsegrafen

Uppföljningssystemet fungerar ungefär som en SNTP (RFC 2030) klient, så det har större risk att drabbas av fördröjningar mellan servern och uppföljningssystemet än vad en vanlig ntpd klient har. Därför: Ta inte så hårt på enstaka stora avvikelser, och se inte siffrorna om avvikelser som några exakta mätvärden.

upp ett steg

Status | Comments and questions to Ask Bjørn Hansenask@develooper.com