pool.ntp.org


Distributionslistor för NTP Pool

Currently, there are three mailing lists for the pool.ntp.org project. They are all in English.

Informationslista

Information från NTP Pool, som skickas ut mycket sällan. Alla som driver en server bör prenumerera på informationslistan.
timekeepers news | Atom feed | arkiv

Diskussionslista

Server-innehavare (och användare) som vill vare djupare involverade i projektet, kan prenumerera på diskussionslistan.
Allmänna diskussioner om ntp hör givetvis hemma på nyhetsgruppen comp.protocols.time.ntp på Usenet (och på Google Groups).
timekeepers | prenumerera | arkiv

Utvecklarlista

Mer tekniskt inriktade (och förhoppningsvis alltid pragmatiska) diskussioner kring den löpande utvecklingen av koden för ntp pool och pgeodns sker på listan timekeepers-dev.
pool-dev | prenumerera | arkiv

IRC channel

irc_channel_description

Status | Comments and questions to Ask Bjørn Hansenask@develooper.com