pool.ntp.org


Attende til framsida

2001:8a8:4008::109 / sirup.3eck.net

Account: 3eck (#1v7e1qz)
Soner: @ ch europe

Gjeldane poengsum: 20.0 (berre tenarar med ein poengsum høgare enn 10 blir nytta i pulja)

History

Green/orange/red small dots are offsets (in milliseconds, using the left axis).
Blue/red "double size" dots are points/scores (using the right axis).
The y-axes (both) aren't linear to highlight what is usually the most interesting area of the data.

# 48258, CSV-logg Kva tyder grafane?

Poeng-grafen

Eitt par gonger iløpet av ein time sjekkar systemet tidsdifferansen mellom din tenar og lokal tid i pulja. Poeng blir trekt frå om serveren ikkje svarar eller om tids-differansen er større enn 100ms (målt frå monitoreringssystem). Til større differansen er, blir fleire poeng trekt frå.

Grafen er berre meint som eit verktøy for å visualisere trendar. For nærare informasjon om kva monitoreringssystemet har samla inn, kan du trykkje på CSV-lenkja.

Offset-grafen

Grovt sett fungerar monitoreringssystemet som einSNTP (RFC 2030) klient, slik at det ikkje like lett blir påverka av tilfeldige nettverksforsinkelsar, slik som det normale monitoreringssystemet på ntpd.

Monitoreringssystemet kan ha ein unøyaktigheit på 10ms eller meir.

gå opp